Fejlesztői tanfolyamok

 

Visual Foxpro - Alkalmazásfejlesztés

A modul bemutatja a Visual Foxpro felépítését, adatbázis motorjának tulajdonságait, beépített fejlesztő eszközeit.
A modul anyagának elsajátítása után a kollégák képessé válnak kisebb önálló alkalmazás létrehozására a Visual Foxpro-val, melyek nagyrészt a beépített szolgáltatásokra támaszkodnak.

 • VFP adatbázisok felépítése, működése (Adatbázis-táblák-mezők, tulajdonságaik, stat. relációk, hivatkozási integritás tábla, indexek, adatbázis események, triggerek, tárolt eljárások.)
 • A formok felépítése, működése. (Form típusai, felhasználási módjuk, események-metódusok-tulajdonságok. Vezérlők: mi mire jó,  hogyan használjuk?)
 • Reportok felépítése, működése. (Mit lehet és mit nem, hol a határ?, merre tovább?, wizard, vagy kézzel?)
 • Wizardok, designerek használata. (Form- és report wizard,  form-, report-, menu-, class designer.)
 • Menük. (Rendszermenü, top-level menü, (shortcut).)
 • Futtatható állományok készítése. (Exe előállítás, mi kell hozzá, és mi nem?)
Fel...

 

Visual Foxpro - Programozás

Ebben a modulban a Visual Foxpro programozását sajátítják el a kollégák. Átállunk az eseményvezérelt logika által megkövetelt látásmódra, megismerjük a metódusok szerepét.
"Manuálisan" - a wizardok mellőzésével - programozunk adatkezelő feladatokat ellátó formot, valamint egyszerűbb adatkezelő, feldolgozó eljárásokat.
A modul anyagának elsajátítása után a kollégák képessé válnak komplex alkalmazás létrehozására a Visual Foxpro-val.

 • Önálló adatkezelő form programozása. (Form a semmiből,  vezérlők, osztállyá alakítás.)
 • Metódusok (Használatuk, átprogramozásuk, saját metódusok fejlesztése).
 • Külső programok írása.
 • Osztályok létrehozása. (Osztály létrehozása egy formból, elvonatkoztatás, objektum létrehozása az osztályból.)
 • Fejlesztés keretrendszer logikával. (Főprogram, felhasználó azonosítás, logolás, menü szerkezet kialakítása.)
 • Disztribúció, telepítés, lokális, szerveres adatelérés. (Telepítő-készlet, hova tegyük az exé-t, és hova az adatokat?)
Fel...

 

Visual Foxpro kliens-szerver programozás

A modul témája a Visual Foxpro, mint kliens oldali fejlesztő eszköz alkalmazása. Áttekintjük a lehetséges megoldásokat, a preferált metodikákat, a fizikai kapcsolat felépítéséhez szükséges ismereteket.
A modul anyagának elsajátítása után a kollégák képessé válnak olyan Visual Foxpro alkalmazások fejlesztésére, melyek már az MS SQL-Serveren tárolt adatokat kezelik, de még csak töredékét használják az SQL-Server erőforrásainak, lehetőségeinek.

 • A kliens-szerver programozás elvi alapjai.
 • Szerver oldali adatbázis-kezelési feladatok megoldásának lépései.
 • A sor és halmaz szemlélet közötti különbségek.
 • SQL-Server elérés, SQL-Server műveletek.
 • ODBC, OLE DB adatforrások használata.
 • View/Cursoradapter és/vagy SQL Pass-Trough technológia.
 • Local és Remote View használata.
 • Adatintegritás biztosítása.
 • A Client-Server megoldások optimalizálása.
Fel...

 

MS SQL-Server 2005

A modul a MS SQL-Server 2005 felépítését, működését tárgyalja. Adatbázisokat hozunk létre, felhasználókat veszünk fel. Alapszinten áttekintjük a menedzselési feladatokat.
A modul anyagának elsajátítása után a kollégák képessé válnak adatbázist létrehozni, menedzselni a MS SQL-Server-ben. Használni tudják a lekérdezés tervezőt és az integrált optimalizáló, karbantartó, mentő komponenseket.

 • Microsoft SQL-Server alapismeretek.
 • A Client-Server megoldások célja, alkalmazhatósági köre. A Client-Server megoldások tervezése.
 • Adatbázisok tervezése. (adatbázis, táblák, oszlopok, indexek, megszorítások)
 • Adatbázisok és tranzakciónaplók létrehozása (létrehozás, menedzselés, optimalizálás).
 • Felhasználók, szerepek.
 • Adatok lekérdezése, módosítása. (Insert, Update, Delete, Select parancsok)
 • Nézettáblák, indexek, kulcsok. (Az sql szerver view-i, alkalmazhatóságuk, indexek hatása a viek-ra, stb.)
 • Szabályok, megszorítások, alapértelmezett értékek.
 • SQL Server adminisztrációs eszközök.
Fel...

 

MS SQL-Server 2000

A modul a MS SQL-Server 2000 felépítését, működését tárgyalja. Adatbázisokat hozunk létre, felhasználókat veszünk fel. Alapszinten áttekintjük a menedzselési feladatokat.
A modul anyagának elsajátítása után a kollégák képessé válnak adatbázist létrehozni, menedzselni a MS SQL-Server-ben. Használni tudják a lekérdezés tervezőt és az integrált optimalizáló, karbantartó, mentő komponenseket.

 • Microsoft SQL-Server alapismeretek.
 • A Client-Server megoldások célja, alkalmazhatósági köre. A Client-Server megoldások tervezése.
 • Adatbázisok tervezése. (adatbázis, táblák, oszlopok, indexek, megszorítások)
 • Adatbázisok és tranzakciónaplók létrehozása (létrehozás, menedzselés, optimalizálás).
 • Felhasználók, szerepek.
 • Adatok lekérdezése, módosítása. (Insert, Update, Delete, Select parancsok)
 • Nézettáblák, indexek, kulcsok. (Az sql szerver view-i, alkalmazhatóságuk, indexek hatása a viek-ra, stb.)
 • Szabályok, megszorítások, alapértelmezett értékek.
 • SQL Server adminisztrációs eszközök.
Fel...

 

Transact-SQL nyelv - programozás

Ebben a modulban megismerjük a MS SQL-Server szabvány programnyelvét, a Transact-SQL-t. Ennek ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy tárolt eljárásokat tudjunk írni a szerveren, s ezzel kihasználjuk annak erőforrásait!
A modul anyagának elsajátítása után a kollégák képessé válnak olyan komplex kliens-szerver alkalmazásokat fejleszteni a megismert eszközökkel, melyek optimálisan használják a kliens és szerver oldali eszközök erőforrásait,  lehetőségeit, s ezáltal a maximális sebességet, adatbiztonságot, rendelkezésre állást érhetik el.

 • Tárolt eljárások, folyamatvezérlő utasítások
 • Paraméterek használata
 • Tárolt eljárások írása, fordítása
 • Tárolt eljárások meghívása alkalmazásból
 • Folyamatvezérlő utasítások (If.Else, Begin.End, stb.)
 • Változók megadása, használata
 • Függvények használata
 • Adatok lekérdezése, módosítása
 • Triggerek
 • SQL szerver triggerek
 • Egymásba ágyazott triggerek
 • Tranzakció kezelés
 • Tranzakciók definiálása
 • Korlátozások, elkülönítési szintek
 • Nevesített tranzakciók, mentési pontok
 • Zárolások
 • Zárolás explicit fenntartása, leállítása
 • Zárolások kiterjesztése
 • Szerveroldali kurzorok használata (Deklarálás, Adatok kinyerése, Lezárás, megszüntetés)
 • Kurzorok használata az ügyféloldalon
Fel...

 

Crystal Reports programozói ismeretek

Reportolási feladatainak megoldására a legtöbb fejlesztő a világ egyik első számú eszközét, a Crystal Reports-ot használja. Az eszköz valamennyi adatformátumot képes kezelni, egy nézetben akár több félét is. Programozható - saját nyelvén és VB scriptekkel - és futásidő alatt is - objektumként - elérhető.
Kiválóan használható együtt az SQL-Server adatbázisokkal, így gyors, hatékony, összetett listák állíthatók elő. Saját Active-X vezérlője beépíthető a kliens oldali alkalmazásba így a nyomtatási előnézeti kép magában az alkalmazásban, integráltan jeleníthető meg.
Önálló export modullal rendelkezik, mellyel a reportok egy gombnyomással konvertálhatók, pdf, word, excel, stb. formátumra!

 • A szoftver feladata, logikája
 • Adatelérés a Crystal Reports segítségével
 • Adatforrás meghatározása
 • Report szerkezet: mezők, feliratok, bandek, formulák, alap reportok, sablonok, összegzések, stb.
 • Beágyazott reportok alkalmazása
 • A Crystal Reports alapszintű programozása: felhasználói függvények, számított értékek
 • Crystal Report jelentések disztibúciója
 • Crystal Report jelentések elérése programból, futásidő alatt
 • Crystal Report jelentések előnézeti képének megjelenítése az eszköz Active-X vezérlőjével
Fel...

 

 


Cégünkről | Profilok | Termékek | Letöltések | Partnerek | Kapcsolat
Copyright © 2008 Regatta Project
Minden jog fenntartva.